Stacja Kontroli pojazdów

Nasza firma posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzieni przeglądów technicznych pojazdó. Przekłada się to a wysoką jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów, którzy z nich korzystają.

Stacje kontroli pojazdów Ząbki

W naszej stacji kontroli pojazdów  zatrudnieni są doświadczeni specjaliści, którzy zawsze podzielą się z Państwem wiedzą, służą swoją pomocą w zakresie spraw technicznych, a także pomogą w interpretacji specyfikacji określających badania techniczne pojazdów. Zespół nasz tworzą eksperci, którzy kochają motoryzację.

Przeglądy okresowe – co należy wiedzieć?

Badania techniczne pojazdów

są niezwykle ważne zarówno dla bezpieczeństwa, jak i naszego portfela. Nawet drobna usterka zignorowana przez kierowcę, może przerodzić się w poważniejszą awarię. Samochody są bardzo złożonymi i skomplikowanymi maszynami, w których praca jednej części nieraz wpływa na pracę drugiej, dlatego nie można ignorować na przykład „stukania i pukania” zawieszenia na wybojach. W trakcie przeglądu okresowego sprawdzane są wszystkie istotne dla bezpieczeństwa elementy samochodu. Diagnosta m.in. sprawdza nadwozie pod kątem poważnych uszkodzeń bądź niebezpiecznych elementów, a także kontroluje poprawność działania reflektorów. Przegląd okresowy jest też dobrą okazją, aby zweryfikować stan podwozia pod kątem rozwijania się rdzy. Warto zareagować zawczasu i zabezpieczyć podwozie zanim pojawią się dziury w progach.

Badanie okresowe pojazdu

Układ hamulcowy i zawieszenie są układami najbardziej wpływającymi na nasze bezpieczeństwo. Badanie okresowe pojazdu przeprowadzane jest po to, aby każdy z Państwa mógł bezpiecznie przejechać nawet najdłuższą trasę. Diagnosta sprawdza poprawność działania tych układów i jeśli zajdzie taka potrzeba, poinformuje Państwa kiedy warto przeprowadzić wymianę elementów eksploatacyjnych. Nasza stacja kontroli pojazdów zawsze działa dla Państwa dobra i bezpieczeństwa. Prowadzone przez nas usługi zgodne są z Dz.U. nr 155 poz. 1232 z dn. 18.09.2009, a wykonywane badania techniczne rejestrowane są w systemie elektronicznym. Zapraszamy do współpracy.

Cennik

Badania techniczne pojazdów

Lp.                Wyszczególnienie          Opłata w zł
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 pojazd przystosowany do zasilania gazem(za badanie specjalistyczne) 63,00
1.13 tramwaj – wagon silnikowy 330,00
1.14 tramwaj – wagon przegubowy 395,00
1.15 tramwaj – wagon doczepny czynny 250,00
1.16 tramwaj – wagon doczepny bierny 110,00
1.17 trolejbus – badania elektryczne 115,00
1.18 motorower 50,00
1.19 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu hałasu 20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
3,1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00
3,2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
3,3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4,1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00
4,2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 294,00
5 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
5,1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 32,00
5,2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
5,3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
5,4 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
5,5 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
5,6 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
5,7 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
5,8

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

– w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

– jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym,

lub narusza wymagania ochrony Środowiska

 

 

 

60,00

 

 

94,00

 

5,9 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
5,10 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
5,11 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00
6 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
6,1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00
6,2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00
6,3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48,00
6,4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41,00
6,5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41,00
6,6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
6,7 wykonanie numeru silnika 49,00
6,8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
6,9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
6.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 255,00

Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: “przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub “HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,

d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Galeria

Badania techniczne pojazdów wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, ale również profesjonalnych urządzeń. Dzięki nim, możliwe jest przeprowadzenie szczegółowego badania technicznego niemal każdego typu pojazdu. Nasza stacja diagnostyczna zlokalizowana jest w wygodnym miejscu dla Kierowców. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, przedstawiającą naszą stacje.

Kontakt

Napisz do nas

8 + 9 =

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów WX/138/P

Ul. Kwiatowa 4
05-091 Ząbki
Tel.: 22 114 89 31

Otwarte:
Pn.-pt.: 8:00-20:00
Sb.: 9:00-14:00